રેન્ટલ યીલ્ડ વધવાથી મકાનમાલિકો અને ભાડુઆતો પર કેવી રીતે અસર પડી છે?

રેન્ટલ યીલ્ડએ પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ પર મળતું વાર્ષિક રિટર્ન છે... જે ટકાવારી એટલે કે પર્સન્ટેજમાં દર્શાવવામાં આવે છે. રેન્ટલ યીલ્ડ એ દર્શાવે છે કે એક પ્રોપર્ટી તેની ખરીદ કિંમતની તુલનામાં કેટલી કમાણી કરી રહી છે

Published: May 22, 2024, 09:52 IST

પર્સનલ ફાઇનાન્સ અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ મેળવવા માટે Money9 App ડાઉનલોડ કરો