શોખ અને જરૂરિયાતમાં આ રીતે કરો ફરક

તમારે તમારા પૈસાનો હિસાબ રાખવો જોઇએ. એટલે કે એક બજેટ બનાવવું જોઇએ. તમારે તમારા પૈસાનો હિસાબ રાખવા માટે કોઇ ડાયરી રાખવાની જરૂર નથી, ઘણી એપ હાજર છે

Published: March 16, 2022, 14:32 IST

પર્સનલ ફાઇનાન્સ અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ મેળવવા માટે Money9 App ડાઉનલોડ કરો