વીમો ખરીદતા પહેલા Exclusionsને સમજવું કેમ જરુરી છે?

વીમો ખરીદતા પહેલા પોલિસી દસ્તાવેજને ધ્યાનથી વાંચવો અને Exclusionsને સમજવું જરુરી છે. હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ સાથે જોડાયેલા Exclusions કયા છે અને કેમ તેના વિશે જાણવું જરુરી છે

Published: May 22, 2024, 11:28 IST

પર્સનલ ફાઇનાન્સ અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ મેળવવા માટે Money9 App ડાઉનલોડ કરો