વીમા પૉલિસી સરેન્ડર કરતી વખતે કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ?

વીમા નિયમનકાર IRDA એ જીવન વીમા પૉલિસીની સરેન્ડર વેલ્યૂને લગતા નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો છે..વીમા પૉલિસીને મેચ્યોરિટી પહેલાં બંધ કરાવવાને સરેન્ડર માનવામાં આવે છે

Published: April 11, 2024, 12:46 IST

પર્સનલ ફાઇનાન્સ અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ મેળવવા માટે Money9 App ડાઉનલોડ કરો