• શું સ્મૉલકેપ-મિડકેપમાં પરપાટો રચાયો છે?

  બ્રોકરેજ ફર્મ કોટક ઇક્વિટીઝે જણાવ્યું હતું કે તે હવે મિડકેપ-સ્મોલકેપ શેર્સ વિશે સલાહ નહીં આપે અને મંગળવારે જ્યારે બજારો નવી ઊંચી સપાટી બનાવી રહ્યા હતા, ત્યારે મિડકેપ-સ્મોલકેપ સેક્ટર્સને ભારે નુકસાન થયું હતું. હવે સવાલ એ થાય છે કે મિડકેપ-સ્મોલકેપ સેક્ટરમાં જે પરપોટો રચાયો છે તે ફૂટી જશે? શું કરવું જોઈએ રોકાણકારોએ? આવો જાણીએ આ રિપોર્ટમાં….

 • શું સ્મૉલકેપ-મિડકેપમાં પરપાટો રચાયો છે?

  બ્રોકરેજ ફર્મ કોટક ઇક્વિટીઝે જણાવ્યું હતું કે તે હવે મિડકેપ-સ્મોલકેપ શેર્સ વિશે સલાહ નહીં આપે અને મંગળવારે જ્યારે બજારો નવી ઊંચી સપાટી બનાવી રહ્યા હતા, ત્યારે મિડકેપ-સ્મોલકેપ સેક્ટર્સને ભારે નુકસાન થયું હતું. હવે સવાલ એ થાય છે કે મિડકેપ-સ્મોલકેપ સેક્ટરમાં જે પરપોટો રચાયો છે તે ફૂટી જશે? શું કરવું જોઈએ રોકાણકારોએ? આવો જાણીએ આ રિપોર્ટમાં….

 • શું સ્મૉલકેપ-મિડકેપમાં પરપાટો રચાયો છે?

  બ્રોકરેજ ફર્મ કોટક ઇક્વિટીઝે જણાવ્યું હતું કે તે હવે મિડકેપ-સ્મોલકેપ શેર્સ વિશે સલાહ નહીં આપે અને મંગળવારે જ્યારે બજારો નવી ઊંચી સપાટી બનાવી રહ્યા હતા, ત્યારે મિડકેપ-સ્મોલકેપ સેક્ટર્સને ભારે નુકસાન થયું હતું. હવે સવાલ એ થાય છે કે મિડકેપ-સ્મોલકેપ સેક્ટરમાં જે પરપોટો રચાયો છે તે ફૂટી જશે? શું કરવું જોઈએ રોકાણકારોએ? આવો જાણીએ આ રિપોર્ટમાં….

 • શેર ક્યાં જશે કેવી રીતે ખબર પડે?

  મૂવિંગ એવરેજનો સૌથી સામાન્ય ઉપયોગ કોઇ ટ્રેન્ડની દિશા ઓળખવા અને સપોર્ટ તેમજ રેઝિસ્ટન્સ લેવલ શોધવામાં થાય છે.

 • શેર ક્યાં જશે કેવી રીતે ખબર પડે?

  મૂવિંગ એવરેજનો સૌથી સામાન્ય ઉપયોગ કોઇ ટ્રેન્ડની દિશા ઓળખવા અને સપોર્ટ તેમજ રેઝિસ્ટન્સ લેવલ શોધવામાં થાય છે.

 • શેર ક્યાં જશે કેવી રીતે ખબર પડે?

  મૂવિંગ એવરેજનો સૌથી સામાન્ય ઉપયોગ કોઇ ટ્રેન્ડની દિશા ઓળખવા અને સપોર્ટ તેમજ રેઝિસ્ટન્સ લેવલ શોધવામાં થાય છે.