• મેન્યુફેક્ચરિંગ ફંડમાં રિટર્ન કેટલું મળે

  એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે તાજેતરમાં એક્સિસ ઇન્ડિયા મેન્યુફેક્ચરિંગ ફંડ લોન્ચ કર્યું છે જે એક થીમેટિક ફંડ છે. થિમેટિક ફંડ્સ એક જ થીમ સાથે જોડાયેલા હોય છે અને સામાન્ય રીતે સેક્ટર-સ્પેસિફિક ફંડ્સ કરતાં વધુ ડાયવર્સિફાઇડ હોય છે

 • મેન્યુફેક્ચરિંગ ફંડમાં રિટર્ન કેટલું મળે

  એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે તાજેતરમાં એક્સિસ ઇન્ડિયા મેન્યુફેક્ચરિંગ ફંડ લોન્ચ કર્યું છે જે એક થીમેટિક ફંડ છે. થિમેટિક ફંડ્સ એક જ થીમ સાથે જોડાયેલા હોય છે અને સામાન્ય રીતે સેક્ટર-સ્પેસિફિક ફંડ્સ કરતાં વધુ ડાયવર્સિફાઇડ હોય છે

 • મેન્યુફેક્ચરિંગ ફંડમાં રિટર્ન કેટલું મળે

  એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે તાજેતરમાં એક્સિસ ઇન્ડિયા મેન્યુફેક્ચરિંગ ફંડ લોન્ચ કર્યું છે જે એક થીમેટિક ફંડ છે. થિમેટિક ફંડ્સ એક જ થીમ સાથે જોડાયેલા હોય છે અને સામાન્ય રીતે સેક્ટર-સ્પેસિફિક ફંડ્સ કરતાં વધુ ડાયવર્સિફાઇડ હોય છે

 • Flexi Capમાં થશે ફાયદો?

  હાલમાં વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારોની વેચવાલીએ લાર્જકેપ શેરોના વેલ્યૂએશનને નબળા પડ્યા છે, જ્યારે મિડકેપ અને સ્મોલકેપ શેરોમાં નાના રોકાણકારોએ મોટા પાયે ખરીદી કરી છે.

 • Flexi Capમાં થશે ફાયદો?

  હાલમાં વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારોની વેચવાલીએ લાર્જકેપ શેરોના વેલ્યૂએશનને નબળા પડ્યા છે, જ્યારે મિડકેપ અને સ્મોલકેપ શેરોમાં નાના રોકાણકારોએ મોટા પાયે ખરીદી કરી છે.

 • Flexi Capમાં થશે ફાયદો?

  હાલમાં વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારોની વેચવાલીએ લાર્જકેપ શેરોના વેલ્યૂએશનને નબળા પડ્યા છે, જ્યારે મિડકેપ અને સ્મોલકેપ શેરોમાં નાના રોકાણકારોએ મોટા પાયે ખરીદી કરી છે.

 • આ ભૂલ કરી તો ફસાયા સમજો!

  મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ કે પ્રોડક્ટને સમજ્યા વગર રોકાણ ન કરો. ઉદાહરણ તરીકે ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લોંગ ટર્મ માટે એટલે કે લાંબાગાળા માટે હોય છે. જ્યારે રોકાણકાર સામાન્ય રીતે ટૂંકાગાળા એટલે કે શોર્ટ ટર્મમાં સારા રોકાણની ઇચ્છા રાખતા હોય છે.

 • આ ભૂલ કરી તો ફસાયા સમજો!

  મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ કે પ્રોડક્ટને સમજ્યા વગર રોકાણ ન કરો. ઉદાહરણ તરીકે ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લોંગ ટર્મ માટે એટલે કે લાંબાગાળા માટે હોય છે. જ્યારે રોકાણકાર સામાન્ય રીતે ટૂંકાગાળા એટલે કે શોર્ટ ટર્મમાં સારા રોકાણની ઇચ્છા રાખતા હોય છે.

 • આ ભૂલ કરી તો ફસાયા સમજો!

  મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ કે પ્રોડક્ટને સમજ્યા વગર રોકાણ ન કરો. ઉદાહરણ તરીકે ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લોંગ ટર્મ માટે એટલે કે લાંબાગાળા માટે હોય છે. જ્યારે રોકાણકાર સામાન્ય રીતે ટૂંકાગાળા એટલે કે શોર્ટ ટર્મમાં સારા રોકાણની ઇચ્છા રાખતા હોય છે.

 • આ ફંડમાં કોણે રોકાણ કરવું જોઇએ?

  મલ્ટીકેપ ફંડ્સ અને ફ્લેક્સીકેપ ફંડ્સ જેવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં લગભગ એકસરખી વિશેષતાઓ હોવાના કારણે રોકાણકાર મોટાભાગે તેને લઇને ભ્રમિત રહે છે. ફ્લેક્સીકેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ કેટેગરી હેઠળ આવે છે. જેણે તેનો અમુક હિસ્સો લાર્જકેપ, મિડકેપ અને સ્મોલકેપ શેરોમાં રોકાણ કરવાનો હોય છે.