• શું તમારી પાસે પણ છે FIIના ફેવરિટ શેર?

  છેલ્લા 6 મહિનાથી FPIs ભારતીય બજારમાં સતત ખરીદી કરી રહ્યા છે... મે, જૂન અને જુલાઈમાં સરેરાશ 46,000 કરોડ રુપિયાની ખરીદી કરવામાં આવી છે. પરંતુ 22 ઓગસ્ટ સુધીના આંકડા જણાવે છે કે જુલાઈની સરખામણીમાં ઓગસ્ટમાં ખરીદીમાં 80% થી વધુનો ઘટાડો થયો છે...તો શા માટે વિદેશી રોકાણકારો ભારતીય શેર્સમાં ઘટાડી રહ્યા છે તેમની ભાગીદારી? તેમના આ વેચાણથી શું સમજવું? જાણીએ તેના કારણો…

 • શું તમારી પાસે પણ છે FIIના ફેવરિટ શેર?

  છેલ્લા 6 મહિનાથી FPIs ભારતીય બજારમાં સતત ખરીદી કરી રહ્યા છે... મે, જૂન અને જુલાઈમાં સરેરાશ 46,000 કરોડ રુપિયાની ખરીદી કરવામાં આવી છે. પરંતુ 22 ઓગસ્ટ સુધીના આંકડા જણાવે છે કે જુલાઈની સરખામણીમાં ઓગસ્ટમાં ખરીદીમાં 80% થી વધુનો ઘટાડો થયો છે...તો શા માટે વિદેશી રોકાણકારો ભારતીય શેર્સમાં ઘટાડી રહ્યા છે તેમની ભાગીદારી? તેમના આ વેચાણથી શું સમજવું? જાણીએ તેના કારણો…

 • શું તમારી પાસે પણ છે FIIના ફેવરિટ શેર?

  છેલ્લા 6 મહિનાથી FPIs ભારતીય બજારમાં સતત ખરીદી કરી રહ્યા છે... મે, જૂન અને જુલાઈમાં સરેરાશ 46,000 કરોડ રુપિયાની ખરીદી કરવામાં આવી છે. પરંતુ 22 ઓગસ્ટ સુધીના આંકડા જણાવે છે કે જુલાઈની સરખામણીમાં ઓગસ્ટમાં ખરીદીમાં 80% થી વધુનો ઘટાડો થયો છે...તો શા માટે વિદેશી રોકાણકારો ભારતીય શેર્સમાં ઘટાડી રહ્યા છે તેમની ભાગીદારી? તેમના આ વેચાણથી શું સમજવું? જાણીએ તેના કારણો…

 • સેક્ટોરલ MFમાં રોકાણ કેટલું સુરક્ષિત?

  સેક્ટોરલ બેંક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એવા ફંડ હોય છે જે ખાસ કરીને ભારતીય બેંકોમાં રોકાણ કરે છે. જો બેંકિંગ સેક્ટર સારું પ્રદર્શન કરે છે તો આ ફંડ્સ પણ સારું રિટર્ન આપે છે. જો કે સેક્ટોરલ બેંક ફંડમાં તે જ રોકાણકારોએ રોકાણ કરવું જોઈએ જેમનામાં જોખમ લેવાની ક્ષમતા વધુ હોય

 • સેક્ટોરલ MFમાં રોકાણ કેટલું સુરક્ષિત?

  સેક્ટોરલ બેંક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એવા ફંડ હોય છે જે ખાસ કરીને ભારતીય બેંકોમાં રોકાણ કરે છે. જો બેંકિંગ સેક્ટર સારું પ્રદર્શન કરે છે તો આ ફંડ્સ પણ સારું રિટર્ન આપે છે. જો કે સેક્ટોરલ બેંક ફંડમાં તે જ રોકાણકારોએ રોકાણ કરવું જોઈએ જેમનામાં જોખમ લેવાની ક્ષમતા વધુ હોય

 • સેક્ટોરલ MFમાં રોકાણ કેટલું સુરક્ષિત?

  સેક્ટોરલ બેંક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એવા ફંડ હોય છે જે ખાસ કરીને ભારતીય બેંકોમાં રોકાણ કરે છે. જો બેંકિંગ સેક્ટર સારું પ્રદર્શન કરે છે તો આ ફંડ્સ પણ સારું રિટર્ન આપે છે. જો કે સેક્ટોરલ બેંક ફંડમાં તે જ રોકાણકારોએ રોકાણ કરવું જોઈએ જેમનામાં જોખમ લેવાની ક્ષમતા વધુ હોય