• સમજો ટેક્સનું અટપટું ગણિત

  ટેક્સની વાત આવે એટલે ભલભલાને પરસેવો વળી જાય છે, કારણ કે તેનું ગણિત ખુબ જ અટપટું છે. ત્યારે ટેક્સ સેવિંગ્સ કેવી રીતે કરશો? શું કોઈએ આપેલી ગિફ્ટ પર પણ ટેક્સ લાગે? ઈનકમ ટેક્સ વિભાગ આપણી કઈ આવક અને ખર્ચ પર રાખી રહ્યું છે સીધી નજર? જાણીશું ટેક્સ એક્સપર્ટ ધવલ લીંબાણી પાસેથી..

 • નોકરિયાતે ITRમાં શું ધ્યાન રાખવું?

  નોકરિયાત વર્ગના લોકો ITR ફાઈલ કરવા માટે ફોર્મ 16નો ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ ક્યારેક રિટર્ન ફાઈલ કરતી વખતે થયેલી એક સામાન્ય ભૂલના કારણે તેમને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. ત્યારે નોકરિયાત વર્ગના લોકોએ રિટર્ન ફાઈલ કરતી વખતે શું ધ્યાન રાખવું? ફૉર્મ-16 નથી મળ્યું તો ITR કેવી રીતે ફાઈલ કરશો? આવા તમામ સવાલોના જવાબ મેળવીશું ટેક્સ એક્સપર્ટ ધવલભાઈ લિબાણી પાસેથી..

 • ફૉર્મ-16 વગર ફાઈલ કરી શકો છો ITR

  નોકરિયાત વર્ગના લોકો ITR ફાઈલ કરવા માટે ફોર્મ 16નો ઉપયોગ કરે છે. ઘણી વખત કોઈ કારણસર કંપની પાસેથી ફૉર્મ-16 નથી મળી શકતું. પરંતુ ફૉર્મ-16 વગર પણ ITR ફાઈલ કરી શકાય છે. ફૉર્મ-16 ના હોય ત્યારે વ્યક્તિ કપાતનો દાવો કરવા માટે સેલેરી સ્લિપ, ફોર્મ 26AS અને ઈન્વેસ્ટમેન્ટ રેકોર્ડ્સ જેવા દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ITR ફાઇલ કરી શકે છે..

 • ફૉર્મ-16 વગર ફાઈલ કરી શકો છો ITR

  નોકરિયાત વર્ગના લોકો ITR ફાઈલ કરવા માટે ફોર્મ 16નો ઉપયોગ કરે છે. ઘણી વખત કોઈ કારણસર કંપની પાસેથી ફૉર્મ-16 નથી મળી શકતું. પરંતુ ફૉર્મ-16 વગર પણ ITR ફાઈલ કરી શકાય છે. ફૉર્મ-16 ના હોય ત્યારે વ્યક્તિ કપાતનો દાવો કરવા માટે સેલેરી સ્લિપ, ફોર્મ 26AS અને ઈન્વેસ્ટમેન્ટ રેકોર્ડ્સ જેવા દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ITR ફાઇલ કરી શકે છે..

 • ફૉર્મ-16 વગર ફાઈલ કરી શકો છો ITR

  નોકરિયાત વર્ગના લોકો ITR ફાઈલ કરવા માટે ફોર્મ 16નો ઉપયોગ કરે છે. ઘણી વખત કોઈ કારણસર કંપની પાસેથી ફૉર્મ-16 નથી મળી શકતું. પરંતુ ફૉર્મ-16 વગર પણ ITR ફાઈલ કરી શકાય છે. ફૉર્મ-16 ના હોય ત્યારે વ્યક્તિ કપાતનો દાવો કરવા માટે સેલેરી સ્લિપ, ફોર્મ 26AS અને ઈન્વેસ્ટમેન્ટ રેકોર્ડ્સ જેવા દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ITR ફાઇલ કરી શકે છે..

 • ફૉર્મ-16માં છે ભૂલ? આવી રીતે કરો ઠીક

  ઈન્કમ ટેક્સ એક્ટના સેક્શન 203 અંતર્ગત કંપની તરફથી કર્મચારીને ફોર્મ-16 આપવું ફરજિયાત છે. ઓનલાઈન રિટર્ન ફાઈલ કરવામાં આવે ત્યારે ફોર્મ-16માં આપેલી વિગતોને ITR ફોર્મના પ્રી-ફિલ્ડ ડેટા સાથે મેચ કરવી પડે છે. તે પછી, ઑફલાઈન મોડમાં ફોર્મ-16માંથી વિગતો લઈ ITR ફોર્મ ભરવામાં આવે છે.

 • ફૉર્મ-16માં છે ભૂલ? આવી રીતે કરો ઠીક

  ઈન્કમ ટેક્સ એક્ટના સેક્શન 203 અંતર્ગત કંપની તરફથી કર્મચારીને ફોર્મ-16 આપવું ફરજિયાત છે. ઓનલાઈન રિટર્ન ફાઈલ કરવામાં આવે ત્યારે ફોર્મ-16માં આપેલી વિગતોને ITR ફોર્મના પ્રી-ફિલ્ડ ડેટા સાથે મેચ કરવી પડે છે. તે પછી, ઑફલાઈન મોડમાં ફોર્મ-16માંથી વિગતો લઈ ITR ફોર્મ ભરવામાં આવે છે.

 • ફૉર્મ-16માં છે ભૂલ? આવી રીતે કરો ઠીક

  ઈન્કમ ટેક્સ એક્ટના સેક્શન 203 અંતર્ગત કંપની તરફથી કર્મચારીને ફોર્મ-16 આપવું ફરજિયાત છે. ઓનલાઈન રિટર્ન ફાઈલ કરવામાં આવે ત્યારે ફોર્મ-16માં આપેલી વિગતોને ITR ફોર્મના પ્રી-ફિલ્ડ ડેટા સાથે મેચ કરવી પડે છે. તે પછી, ઑફલાઈન મોડમાં ફોર્મ-16માંથી વિગતો લઈ ITR ફોર્મ ભરવામાં આવે છે.

 • બે ફૉર્મ-16 સાથે કેવી રીતે ભરવું ITR?

  રિટર્ન ભરતી વખતે ઘણા વોકો ભૂલ એ કરે છે કે વર્તમાન એટલે કે નવી કંપની તરફથી જે ફૉર્મ-16 મળ્યું હોય તેના આધારે રિટર્નમાં ઈનકમ બતાવી દે છે. જેના લીધા થોડા સમય પછી ડિફેક્ટિવ રિટર્નની નોટિસ આવી જાય છે. આ નોટિસથી બચવા કઈ બાબતોનું રાખશો ધ્યાન? જુઓ આ રીપોર્ટ…

 • બે ફૉર્મ-16 સાથે કેવી રીતે ભરવું ITR?

  રિટર્ન ભરતી વખતે ઘણા વોકો ભૂલ એ કરે છે કે વર્તમાન એટલે કે નવી કંપની તરફથી જે ફૉર્મ-16 મળ્યું હોય તેના આધારે રિટર્નમાં ઈનકમ બતાવી દે છે. જેના લીધા થોડા સમય પછી ડિફેક્ટિવ રિટર્નની નોટિસ આવી જાય છે. આ નોટિસથી બચવા કઈ બાબતોનું રાખશો ધ્યાન? જુઓ આ રીપોર્ટ…