• હવે જથ્થાબંધ મોંઘવારી પણ વધવાનું શરૂ

  શાકભાજી મોંઘા થવાથી જથ્થાબંધ ફુગાવો પણ વધવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. જુલાઈ મહિના માટે હોલસેલ ફુગાવાનો દર -1.36 ટકા રહ્યો છે, જે જૂન મહિનામાં -4.12 ટકાના 7.5 વર્ષના સૌથી નીચલા સ્તરે હતો.

 • મની ટાઈમઃ ઈનકમ ટેક્સની ચેતવણી

  ઈનકમ ટેક્સ વિભાગે કઈ ચેતવણી ઉચ્ચારી? જથ્થાબંધ ફુગાવો કેટલો થયો? શું લોન સસ્તી થશે? કેટલું મોટું છે GST ચોરીનું કૌભાંડ? કયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પ્લાન્સ લૉન્ચ થયા? કઈ વીમા કંપનીએ લૉન્ચ કર્યો પ્લાન? જાણવા માટે વાંચો Money Time....

 • મની ટાઈમઃ ઈનકમ ટેક્સની ચેતવણી

  ઈનકમ ટેક્સ વિભાગે કઈ ચેતવણી ઉચ્ચારી? જથ્થાબંધ ફુગાવો કેટલો થયો? શું લોન સસ્તી થશે? કેટલું મોટું છે GST ચોરીનું કૌભાંડ? કયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પ્લાન્સ લૉન્ચ થયા? કઈ વીમા કંપનીએ લૉન્ચ કર્યો પ્લાન? જાણવા માટે સાંભળો Money Time....

 • મની ટાઈમઃ ઈનકમ ટેક્સની ચેતવણી

  ઈનકમ ટેક્સ વિભાગે કઈ ચેતવણી ઉચ્ચારી? જથ્થાબંધ ફુગાવો કેટલો થયો? શું લોન સસ્તી થશે? કેટલું મોટું છે GST ચોરીનું કૌભાંડ? કયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પ્લાન્સ લૉન્ચ થયા? કઈ વીમા કંપનીએ લૉન્ચ કર્યો પ્લાન? જાણવા માટે જુઓ Money Time....