• આવી રીતે કમાય છે ઇ-કોમર્સ કંપનીઓ !!

  Swiggy, Zomato જેવા ઓનલાઇન ફૂડ એગ્રિગેટર Ajio, Myntra જેવી ફેશન ઇ-કોમર્સ સાઇટ અને Blinkit, Swiggy Instamart જેવી ક્વિક કોમર્સ એપ પ્લેટફોર્મ ફીસ, કન્વિનિયન્સ ફી કે હેન્ડલિંગ ફી ચાર્જ કરી રહી છે. આ ફી 2 રૂપિયાથી લઇને 49 રૂપિયા સુધીની હોઇ શકે છે. તે અલગ અલગ સાઇટ પર નિર્ભર કરે છે.

 • આવી રીતે કમાય છે ઇ-કોમર્સ કંપનીઓ !!

  Swiggy, Zomato જેવા ઓનલાઇન ફૂડ એગ્રિગેટર Ajio, Myntra જેવી ફેશન ઇ-કોમર્સ સાઇટ અને Blinkit, Swiggy Instamart જેવી ક્વિક કોમર્સ એપ પ્લેટફોર્મ ફીસ, કન્વિનિયન્સ ફી કે હેન્ડલિંગ ફી ચાર્જ કરી રહી છે. આ ફી 2 રૂપિયાથી લઇને 49 રૂપિયા સુધીની હોઇ શકે છે. તે અલગ અલગ સાઇટ પર નિર્ભર કરે છે.

 • આવી રીતે કમાય છે ઇ-કોમર્સ કંપનીઓ !!

  Swiggy, Zomato જેવા ઓનલાઇન ફૂડ એગ્રિગેટર Ajio, Myntra જેવી ફેશન ઇ-કોમર્સ સાઇટ અને Blinkit, Swiggy Instamart જેવી ક્વિક કોમર્સ એપ પ્લેટફોર્મ ફીસ, કન્વિનિયન્સ ફી કે હેન્ડલિંગ ફી ચાર્જ કરી રહી છે. આ ફી 2 રૂપિયાથી લઇને 49 રૂપિયા સુધીની હોઇ શકે છે. તે અલગ અલગ સાઇટ પર નિર્ભર કરે છે.

 • કઇ એપથી મળશે પેટ્રોલ-ડીઝલ, પર ડિસ્કાઉન્ટ

  કઇ એપથી મળશે પેટ્રોલ-ડીઝલ, CNG પર ડિસ્કાઉન્ટ? મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કઇ સ્કીમ છે? જોખમી ટેલીકોમ વિભાગે કયા કોલથી એલર્ટ રહેવા કહ્યું?

 • કઇ એપથી મળશે પેટ્રોલ-ડીઝલ, પર ડિસ્કાઉન્ટ

  કઇ એપથી મળશે પેટ્રોલ-ડીઝલ, CNG પર ડિસ્કાઉન્ટ? મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કઇ સ્કીમ છે? જોખમી ટેલીકોમ વિભાગે કયા કોલથી એલર્ટ રહેવા કહ્યું?

 • મની ટાઈમ બુલેટિન

  રેલવે લાવશે સુપર એપ. જાન્યુઆરીમાં આકરી ઠંડીની શક્યતા ઓછી. Zomato પરથી ખાવાનું મંગાવવું મોંઘું પડશે.

 • કેટલે પહોંચી ITR ફાઇલ કરનારાની સંખ્યા?

  કેટલે પહોંચી ITR ફાઇલ કરનારાની સંખ્યા? 30 લાખ લોકોને કેમ મળી નોટિસ? કેટલો પહોંચ્યો સોનાનો ભાવ?

 • કેટલે પહોંચી ITR ફાઇલ કરનારાની સંખ્યા?

  કેટલે પહોંચી ITR ફાઇલ કરનારાની સંખ્યા? 30 લાખ લોકોને કેમ મળી નોટિસ? કેટલો પહોંચ્યો સોનાનો ભાવ?

 • આ શું કરી રહ્યાં છે Swiggy, Zomato?

  છેલ્લા કેટલાક સમયમાં, ઘણીબધી ફૂડ ડિલિવરી એપ્લિકેશન્સમાં ઓનટાઇમ ડિલિવરી કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે. ડિલિવરી સમયથી અડધા કલાક લેટ અને ક્યારેક તો એક કલાક મોડી થઇ રહી છે.

 • આ શું કરી રહ્યાં છે Swiggy, Zomato?

  છેલ્લા કેટલાક સમયમાં, ઘણીબધી ફૂડ ડિલિવરી એપ્લિકેશન્સમાં ઓનટાઇમ ડિલિવરી કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે. ડિલિવરી સમયથી અડધા કલાક લેટ અને ક્યારેક તો એક કલાક મોડી થઇ રહી છે.