• શું તમારો MF સારું રિટર્ન આપે છે?

  મોટાભાગના રોકાણકારો જાણતા નથી કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ (Mutual Funds)ના બેન્ચમાર્કનું મહત્વ શું છે? માર્કેટ રેગ્યુલેટર સેબી (SEBI)એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસ માટે તેમની દરેક સ્કીમ માટે બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સના નામનો ઉલ્લેખ કરવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું છે. તો ચાલો સમજીએ કે બેન્ચમાર્ક શું છે.

 • શું તમારો MF સારું રિટર્ન આપે છે?

  મોટાભાગના રોકાણકારો જાણતા નથી કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ (Mutual Funds)ના બેન્ચમાર્કનું મહત્વ શું છે? માર્કેટ રેગ્યુલેટર સેબી (SEBI)એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસ માટે તેમની દરેક સ્કીમ માટે બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સના નામનો ઉલ્લેખ કરવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું છે. તો ચાલો સમજીએ કે બેન્ચમાર્ક શું છે.

 • શું તમારો MF સારું રિટર્ન આપે છે?

  મોટાભાગના રોકાણકારો જાણતા નથી કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ (Mutual Funds)ના બેન્ચમાર્કનું મહત્વ શું છે? માર્કેટ રેગ્યુલેટર સેબી (SEBI)એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસ માટે તેમની દરેક સ્કીમ માટે બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સના નામનો ઉલ્લેખ કરવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું છે. તો ચાલો સમજીએ કે બેન્ચમાર્ક શું છે.

 • MF FOLIOમાં ક્યાં કેટલું રોકાણ કરવું

  જો તમે તમારા પોર્ટફોલિયોને મ્યુચ્યુઅલ ફંડની એક થાળી ગણો, તો તેમાં એવી કઈ સ્કીમ્સ વાનગી તરીકે રાખવી જોઈએ જેથી રિટર્નની દ્રષ્ટિએ સંતુલન જળવાઈ રહે? મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેટલું ઇક્વિટી હોવું જોઈએ અને કેટલું ડેટ ફંડ હોવું જોઈએ તે કેવી રીતે નક્કી કરવું? આ માટે, જ્યારે હીનાએ વેલ્થ મેનેજર સાથે વાત કરી, ત્યારે તેને સલાહ મળી કે એક આદર્શ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પોર્ટફોલિયોમાં દરેક ક્લાસમાં રોકાણ સામેલ હોવું જોઈએ જેમ કે ઇક્વિટી, ડેટ અને પેસિવ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ.

 • MF FOLIOમાં ક્યાં કેટલું રોકાણ કરવું

  જો તમે તમારા પોર્ટફોલિયોને મ્યુચ્યુઅલ ફંડની એક થાળી ગણો, તો તેમાં એવી કઈ સ્કીમ્સ વાનગી તરીકે રાખવી જોઈએ જેથી રિટર્નની દ્રષ્ટિએ સંતુલન જળવાઈ રહે? મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેટલું ઇક્વિટી હોવું જોઈએ અને કેટલું ડેટ ફંડ હોવું જોઈએ તે કેવી રીતે નક્કી કરવું? આ માટે, જ્યારે હીનાએ વેલ્થ મેનેજર સાથે વાત કરી, ત્યારે તેને સલાહ મળી કે એક આદર્શ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પોર્ટફોલિયોમાં દરેક ક્લાસમાં રોકાણ સામેલ હોવું જોઈએ જેમ કે ઇક્વિટી, ડેટ અને પેસિવ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ.

 • MF FOLIOમાં ક્યાં કેટલું રોકાણ કરવું

  જો તમે તમારા પોર્ટફોલિયોને મ્યુચ્યુઅલ ફંડની એક થાળી ગણો, તો તેમાં એવી કઈ સ્કીમ્સ વાનગી તરીકે રાખવી જોઈએ જેથી રિટર્નની દ્રષ્ટિએ સંતુલન જળવાઈ રહે? મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેટલું ઇક્વિટી હોવું જોઈએ અને કેટલું ડેટ ફંડ હોવું જોઈએ તે કેવી રીતે નક્કી કરવું? આ માટે, જ્યારે હીનાએ વેલ્થ મેનેજર સાથે વાત કરી, ત્યારે તેને સલાહ મળી કે એક આદર્શ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પોર્ટફોલિયોમાં દરેક ક્લાસમાં રોકાણ સામેલ હોવું જોઈએ જેમ કે ઇક્વિટી, ડેટ અને પેસિવ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ.